ஆட்டோமொபைல் எதிர்காலம் பாகம்-4

0

ஆட்டோமொபைல்  உலகின் புதுமைகளை பலவற்றை தரும் தொடரான ஆட்டோமொபைல் எதிர்காலம் தொடர் நான்கில்  ஏரோடிசைன்  அமைப்பில் உருவாகும் கார் பற்றி காண்போம்.இந்த கார் மிக எடை குறைவான பொருட்களை(Aerogel) கொண்டு உருவாக்க உள்ளனர். இதன் பாகங்களை இனைப்பதற்கு 99.98% வாயுக்களை பயன்படுத்த உள்ளனர். இதன் நோக்கம் மிக குளிரான பகுதியில் பயன்படுத்த.

extremes crossover car

extremes crossover car

Google News
extremes crossover car

extremes crossover car

extremes crossover car

இதன் பெயர் eXremes Crossover
Designer: Marianna Merenmies