ஆட்டோமொபைல் உலகில் வரப்போகும் மாற்றங்களை அறிமுகப்படுத்தும் தொடரான  ஆட்டோமொபைல் எதிர்காலம் பகுதி 8  தொடரில் எலெக்ட்ரிக் சைக்கிள் பற்றி கான்போம்.
ஆட்டோமொபைல் உற்பத்தில் எலெக்ட்ரிக் வாகனங்களுக்கு முக்கியத்துவம் அதிகரித்து வருகிறது. புதிய எலெக்ட்ரிக் சைக்கிள் மாடலை உருவாக்கி உள்ளனர். Crescent Evolve சைக்கிள் பேட்டரி மூலம் இயங்கும். பைக்களுக்கு மாற்றாக விளங்கும்
Crescent evolve bicycle

Crescent evolve bicycle

Crescent evolve bicycle

Crescent evolve bicycle

bicycle

Crescent evolve bicycle

Crescent evolve bicycle

Designer: Fredrik Lundin