என்ஜின் இயங்குவது எப்படி பகுதி-2

0

ஆட்டோமொபைல்  தொழில்நுட்ப தொடரான என்ஜின் இயங்குவது எப்படி தொடரில் இரண்டாவது பகுதியில்  எரிதல் அடிப்படையில் என்ஜின்(Based on combustion) என்றால் என்ன என்பது பற்றி அறிந்து கொள்ளலாம்.

Toyota Fortuner engine

Google News

எஞ்சின் இயங்கும் விதம்

Internal Combustion Engine (IC Engine):

உலக அளவில் உட்ப்புற எரிதல் என்ஜின்தான் அதிகயளவில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. அனைத்து ஆட்டோமொபைல் வாகனங்களுக்கு IC Engine பயன்படுத்தப்படுகிறது. என்ஜின் உட்ப்புறமாக எரிபொருளை எரித்து ஆற்றலை தருகிறது. அந்த ஆற்றலை கொண்டு வாகனம் இயங்குகிறது.
எ.கா:  கார், பஸ்,லாரி, பைக்….

IC engine


External Combustion Engine (EC Engine):

வெளிப்புற  என்ஜின் அதிகயளவில்  பயன்பாட்டில் இல்லை. ஸ்டீம் என்ஜின் வெளிப்புற  என்ஜின் ஆகும். வெளிப்புறமாக உற்பத்தி செய்யப்படும் ஆற்றலை கொன்டு என்ஜின் இயங்கும்.

எ.கா: ஸ்டீம் ரயில் என்ஜின், ஸ்டீம் ஜென்ரேட்டர்

EC Engine
குறிப்பு ; 2012 ஆம் ஆண்டு நமது தளத்தில் வெளியான  என்ஜின் இயங்குவது எப்படி ? பகிர்வின் மேம்பட்ட பகிர்வாகும்.