ஹார்லி டேவிட்சன் 24×7 ரோடு உதவி மையம்

0
ஹார்லி டேவிட்சன் 24×7 ரோடு உதவி சேவையை இந்தியாவில் தொடங்கியுள்ளது. மிக குறைவான டீலர்களை மட்டுமே கொண்டுள்ள டேவிட்சன் அதாவது நாடு முழுவதும் 9 டீலர்களை மட்டுமே உள்ளது.

ஹார்லி டேவிட்சன்

திடீரென பயணத்தின் பொழுது பழுது ஏற்பட்டால் உதவி செய்ய 24 மணி நேர சேவையை தொடங்கியுள்ளது ஹார்லி டேவிட்சன். இதன் அறிமுகத்தின் பொழுது இந்திய பிரிவின் எம்டி கூறியது..

இந்தியா உதவி சேவை மையத்தின் நோக்கம் 24 மணி நேரமும் மிக சிறப்பான தரமான சேவையை மற்றும் வாடிக்கையாளர்களின் பாதுகாப்பினை உறுதி செய்யும் வகையில் இருக்கும் என தெரிவித்துள்ளார்.

Google News