கவாஸ்க்கி நின்ஜா 650R இந்தியாவில்

0
பஜாஜ் நிறுவனம் கவாஸ்க்கி நின்ஜா 650R பைக் தற்பொழுது இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளனர்.
ஆகஸ்ட் 14 புக்கிங் தொடங்குகிறது.
தற்பொழுது பச்சை வண்ணம் மட்டும்
விலை; 5,00,000 லட்சம்
என்ஜின்
649சிசி
65nm torque

kawasaki ninja 650R

kawasaki ninja 650R

Google News
kawasaki ninja 650R

kawasaki ninja 650R