சுசூகி வேகன் ஆர் எம்பிவி அறிமுகம்

0
சுசூகி வேகன் ஆர் காரினை அடிப்படையாக கொண்ட பல பயன்பாட்டு வாகனத்தினை சுசூகி அறிமுகம் செய்துள்ளது. 7 இருக்கைகளை கொண்ட வேகன் ஆர் எம்பிவி 2014 ஆம் ஆண்டின் இறுதியிலோ அல்லது 2015 ஆம் ஆண்டில் விற்பனைக்கு வரலாம்.

Suzuki Wagon R 7-seater MPV
7 இருக்கைகள் கொண்ட காராக வேகன் ஆர் எம்பிவி இருக்கும். 4 மீட்டருக்கு குறைவான நீளத்திலே இந்த எம்பிவி விளங்கும். இதன் இருக்கை அமைப்புகள் 7 நபர்கள் இயல்பாக அமரக்கூடிய அளவில் இருக்கும். 3 வரிசைகள் கொண்டிருக்கும்.
இந்தியாவில் 2014 ஆம் ஆண்டின் இறுதியிலோ அல்லது 2014 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்திலோ வெளிவரும்.
Suzuki Wagon R 7-seater MPV

Suzuki Wagon R 7-seater MPV

Google News
Suzuki Wagon R 7-seater MPV