குறிச்சொல்: ROYAL Enfield

ராயல் என்ஃபீல்டு கஃபே ரேசர் பைக் – சில விபரங்கள்

நம்ம கம்பீரத்திற்க்கு கம்பீரம் தரும் பைக்களில் ராயல் என்பீல்டு தனி முத்திரையுடன் விளங்குவதனை அறிவோம். ராயல் என்பீல்டு 500cc தன்டர்பேர்டு சில மாதங்களுக்கு முன் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. ராயல் ...

Page 12 of 12 1 11 12