குறிச்சொல்: tvs jupiter Grande

அறிமுகமானது டி.வி.எஸ். ஜுபிடர் கிராண்ட் சிறப்புப் பதிப்பு

அறிமுகமானது டி.வி.எஸ். ஜுபிடர் கிராண்ட் சிறப்புப் பதிப்பு

டிவிஎஸ் மோட்டார் நிறுவனம் தனது தயாரிப்பான ஜுபிட்டர் ஸ்கூட்டர் வகையில் புதிய படைப்பாக சிறப்பு எடிசன் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. இந்த புதிய எடிசன் ஸ்கூட்டர் "ஜுபிட்டர் கிராண்ட்" ...