E-Verito Sedan

மஹிந்திரா எலெக்ட்ரிக் நிறுவனத்தின், இ வெரிட்டோ காரின் விலையை 80 ஆயிரம் ரூபாய் வரை ஜிஎஸ்டி வரி குறைப்பினால் இந்நிறுவனம் குறைத்துள்ளது. தற்போது eவெரிட்டோ காரின் ஆரம்ப…

இந்தியாவில் முன்னணி 3PL சொலிசன் வழங்குபவர்களான மஹிந்திரா லாஜிஸ்டிக்ஸ் நிறுவனம், கேரளாவில் உள்ள தனது நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் ஊழியர்களின் போக்குவரத்துக்காக எலெக்ட்ரிக் வாகனங்களை ஏற்பாடு செய்துள்ளது. இதற்காக…