Tag: Hero Electric Scooters

இந்தியாவில் ஹீரோ எலெக்ட்ரிக் AXL-HE20 மின்சார ஸ்கூட்டர் அறிமுகம் – ஆட்டோ எக்ஸ்போ 2018

ஹீரோ எலெக்ட்ரிக் நிறுவனம், இந்தியாவில் இரண்டு மின்சார சைக்கிள் மற்றும் பெர்ஃபாமென்ஸ் ரக எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர்…

MR.Durai