Tag: Kawasaki Ninja 650 KRT

இந்தியாவில் கவாஸாகி நின்ஜா 650 KRT விற்பனைக்கு அறிமுகம்

இந்திய சந்தையில் விற்பனை செய்யப்படுகின்ற கவாஸாகி நின்ஜா 650 பைக் அடிப்படையிலான கவாஸாகி நின்ஜா 650 KRT…

MR.Durai