Komaki TN 95

கோமகி எலக்ட்ரிக் இருசக்கர வாகன தயாரிப்பாளரின்  2023 கோமகி TN-95 எலக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் மேம்பட்ட பல்வேறு வசதிகள் கொண்டதாக 150km/charge மற்றும் 180km/charge என இரண்டு விதமாக…