Norton Dominator

நார்டன் மோட்டார்சைக்கிள் கம்பெனி மற்றும் கைனெட்டிக் குழுமம் இணைந்து இந்தியாவில் நார்டன் டாமினேட்டர் மற்றும் நார்டன் கமாண்டோ ஆகிய இரண்டு மோட்டார்சைக்கிள்களை அடுத்த 3-4 மாதங்களில் விற்பனைக்கு அறிமுகம்…