Okinawa Okhi-90

இந்தியாவில் நடைமுறைக்கு வந்துள்ள புதிய AIS-156 Amendment-3 பேட்டரி பேக் விதிகளுக்கு ஏற்ப தயாரிக்கப்பட்ட ஓகினவா OKHI-90 மாடல் சிங்கிள் சார்ஜில் அதிகபட்சமாக 160 கிமீ ரேன்ஜ்…