Vespa Scooters

பிரிமியம் ஸ்கூட்டர் சந்தையில் ஆதிக்கம் செலுத்தி வரும் பியாஜியோ நிறுவனத்தின் ஏப்ரிலியா மற்றும் வெஸ்பா ஸ்கூட்டர் மாடல்களில் பாதுகாப்பு சார்ந்த ஏபிஎஸ் பிரேக் மற்றும் சிபிஎஸ் பிரேக்…