Volkswagen’s ‘Polo SUV’

ஜெர்மனியை சேர்ந்த கார் தயாரிப்பு நிறுவனமாக வோல்க்ஸ்வேகன், தனது புதிய காம்பேக்ட் எஸ்யூவிகளை அறிமுகம் செய்ய தேவையான பணிகளை செய்து வருகிறது. இந்த எஸ்யூவிகளை நவீன தலைமுறை…