Xiaomi SU7

ஸ்மார்ட்போன் தயாரிப்பாளரான சீனாவின் சியோமி நிறுவனம் தனது சொந்த நாட்டில் SU7 எலக்ட்ரிக் காரை 73.6 kWh மற்றும் 101 kWh என இரண்டு விதமான பேட்டரி…

சீனாவின் ஸ்மார்ட்போன் தயாரிப்பாளரான சியோமி நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ள புதிய எஸ்யூ7 எலக்ட்ரிக் செடான் மாடல் ஆனது பிரசத்தி பெற்ற டெஸ்லா மாடல் 3 காருக்கு சவால்…