குறிச்சொல்: வோக்ஸ்வேகன் போலோ

vw polo

2019 வோக்ஸ்வேகன் போலோ, வென்டோ விற்பனைக்கு அறிமுகமானது

கூடுதலான சில வசதிகள் மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட தோற்றத்துடன் 2019 வோக்ஸ்வேகன் போலோ மற்றும் வோக்ஸ்வேகன் வென்டோ என இரு மாடல்களும் இந்தியாவில் விற்பனைக்கு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. என்ஜின் பவர் ...

வோக்ஸ்வேகன் போலோ, வென்டோ, ஏமியோ கார்களில் பிளாக் & ஒயிட் எடிசன்

வோக்ஸ்வேகன் போலோ, வென்டோ, ஏமியோ கார்களில் பிளாக் & ஒயிட் எடிசன்

வோக்ஸ்வேகன் இந்தியா நிறுவனம், போலோ, வென்டோ, மற்றும் ஏமியோ கார்களில் சிறப்பு பிளாக் & ஒயிட் எடிசன் மாடலை விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்துள்ளது. இதுதவிர போலோ மற்றும் ...

வோக்ஸ்வேகன் ஏமியோ, போலோ ஆண்டுவிழா பதிப்பு அறிமுகம்

வோக்ஸ்வேகன் போலோ, வோக்ஸ்வேகன் ஏமியோ, வென்டோ ஆல்ஸ்டார், மற்றும் போலா ஜிடி ஸ்போர்ட் ஆகிய  என நான்கு மாடல்களிலும் 10வது  ஆண்டு விழா முன்னிட்டு எடிசன் வரையறுக்கப்பட்ட ...