குறிச்சொல்: MG eZS

எம்ஜி eZS எஸ்யூவி

இந்தியாவில் எம்ஜி eZS எலெக்ட்ரிக் எஸ்யூவி உற்பத்தியை தொடங்கிய எம்ஜி மோட்டார்

எம்ஜி மோட்டார் இந்தியா நிறுவனம், டிசம்பர் மாதம் வெளியிட உள்ள எம்ஜி eZS எலெக்ட்ரிக் எஸ்யூவி காரின் உற்பத்தியை தனது இந்திய ஆலையில் தொடங்கியுள்ளது. நேற்று முதல் ...

எம்ஜி eZS எஸ்யூவி

இந்தியாவில் எலெக்ட்ரிக் காரை சோதனையிடும் MG மோட்டார்

வரும் டிசம்பர் மாதம் இந்தியாவில் எம்ஜி மோட்டரின் eZS எலெக்ட்ரிக் எஸ்யூவி கார் விற்பனைக்கு வெளியிடப்பட உள்ள நிலையில், தற்போது இந்திய சாலைகளில் சோதனையில் ஈடுபத்தி வரும் படம் ...